HEMSIDOR kan vi! Vi kan designa en helt ny sida eller uppdatera din gamla. Vi hjälper dig att få ett snyggt och profissionellt ansikte utåt på den globala marknaden - INTERNET.
Nyhetsbrev, interna hemsidor, adressregister etc...
Vi kan hjälpa dig med texten till din hemsida - eller så skriver du den själv. Valet är ditt - det du vill ha fixar vi.

Här är några exempel på hemsidor som vi har gjort:

Lizette & Exelect Coffee pro
"Lizette &" Design av hemsida och medlemssida. Exelect Design av hemsida. Coffee Pro Programmering av hemsida.
ZZZZZZ Paydot Terminal och kassaservice
ZZZZZZ Design av hemsida. Comline Design av hemsida. Paydot Design av hemsida och utveckling av webshop.

Banananas Design • Bäckavägen 1 • 152 57 Södertälje • Mobil 1: 070 602 14 11 • Mobil 2: 070 626 68 00 • E-mail

 

©Tomas Johansson Productions 2006